Vijesti

01.05.2017.

Izrada studijske dokumentacije rekonstrukcije i sanacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda užeg područja aglomeracije Slano i izgradnje sustava odvodnje i počićavanja otpadnih voda šireg područja aglomeracije Slano

Obavijesti