Vijesti

20.04.2022.

Uređenje plaža u uvali Slano

Primorsko komunalno društvo d.o.o. je s Dubrovačko neretvanskom županijom potpisalo ugovor o uređenju plaža u uvali Slano na iznos 744.387,50 kuna s PDV-om. Ugovor je u sklopu projekta AdriaClim (Climate change information,monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas) koji je u dio programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska.

Cilj projekta je unapređenje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.

Fokus projekta je problematika podizanja razine mora, stoga će se radi senzibiliziranja javnosti, urediti plaže u uvali Slano kao održive, moderne i energetski učinkovite plaže.

Plaže Toreta,Polača, Stara Pošta, Kosmatovica i Banja se uređuju u obuhvatu sljedećih radova:

-zamjena dotrajale postojeće opreme se novom, edukativnog, ekološkog karaktera sa naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije (kabine za presvlačenje, tuševi, kante za smeće),

-postavljanje novih klupa, info panela,

-te sadnja nove vegetacije (palme, tamarisi te zimzeleno ukrasno grmlje), a sve u skladu sa PPUO Općine Dubrovačko primorje i Urbanističkim planom uređenja naselja Slano ( Uvjeti i način gradnje športsko rekreacijskih građevina, Uređenje plaža).

 

Obavijesti