Vijesti

12.05.2021.

Svečano uručenje Odluke o dodjeli sredstava za projekt nabave višenamjenskog plovila u sklopu FLAG natječaja za provedbu MJERE 1.1. „JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA “

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je u utorak 11. svibnja u Stonu svečano uručila Primorskom komunalnom društvu d.o.o. Odluku o dodjeli sredstava za projekt nabave višenamjenskog plovila.

            Ovom odlukom kao i Odlukom o odabiru projekta koju je donio Upravni odbor FLAG-a u veljači ove godine u sklopu natječaja za provedbu Mjeru 1.1. “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja” iz LRSR FLAG-a Južni Jadran  Primorskom komunalnom društvu d.o.o. osigurava se dodjela potpore u iznosu od: 526.139,00 kuna

            Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85%, a Republika Hrvatska s 15%. Nadalje, za ovaj projekt odobrava se intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta za sve projektne aktivnosti obzirom da je kriterij nositelja projekta kao javnopravnog tijela zadovoljen.

             Cilj ovog projekta je pružiti razvidnu potporu zaštiti najvažnijeg razvojnog resursa ribarstvenog područja Općine Dubrovačko primorje, moru, kroz nabavu višenamjenskog plovila za pravovremene i učinkovite intervencije uklanjanja i sprječavanja njegovog onečišćenja (izlijevanjem nafte, zauljenom vodom, krutim otpadom, sanitarnim vodama, izgubljenim ili odbačenim ribolovnim alatima i dr.) na morskom dnu. Na području FLAG-a Južni Jadran prepoznata je slabost u vidu manjka takvih plovila koja su važna za intervencije u slučaju onečiščenja mora a ujedno predstavljaju osnovni alat za praćenje stanja kakvoće mora. Uz navedenu upotrebu vozila za eko-akcije čišćenje podmorja, aktivnosti projekta bit će usmjerene i na jačanje svijesti javnosti o potrebi zaštite okoliša .

 

 

Obavijesti