Primorsko komunalno društvo d.o.o., kao davatelj usluga, na tržnici pruža sljedeće usluge tržnice na malo:

 • davanje na korištenje pokretnih štandova i pokretnih klupa
 • davanje na korištenje prodajnih mjesta na tržnici i dislociranom tržnom prostoru;
 • davanje na korištenje tehničkih sredstava i uređaja potrebnih pri obavljanju prometa namirnicama i roba;
 • davanje na korištenje skladišnog prostora;
 • održavanje objekta tržnice u stanju funkcionalne sposobnosti;
 • usluge odlaganja i odvoza smeća;
 • usluge opskrbe elektrišnom energijom.

Radno vrijeme tržnice

 • 06:00–18:00 sati u zimskom periodu
 • 06:00–13:00 sati u zimskom periodu (nedjeljom)
 • 06:00–22:00 sati u ljetnom periodu
 • 06:00–13:00 sati u ljetnom periodu (nedjeljom)
 • 06:00–13:00 sati za ribarnicu (radnim danom i nedjeljom u zimskom i ljetnom periodu)
Cjenik [pdf]

Novosti

02.06.2017.

Edukacija djece o zaštiti i spašavanju

U sklopu provođenja programa Edukacije djece iz područja zaštite i spašavanja Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik organizirao je dana 26.01.2017. prigodnu ...

02.06.2017.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 10/97,107/07 i 94/13 ), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića od 08.12.2016.g.,...

02.06.2017.

Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja

Dječji vrtić Dubrovačko primorje je i ove pedagoške godine sudjelovao na Smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i...

Novosti