"PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO" s ograničenom odgovornošću (komunalne djelatnosti) sa sjedištem u Slanomu, Obala Ohmučevića 2, osnovano je temeljem Izjave o osnivanju d.o.o. od 20.11.2013. i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku dana 11.prosinca 2013. godine pod MBS: 060306069 s punim nazivom PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. za razvoj, komunalne djelatnosti i infrastrukturu.

Odlukom Skupštine društva od 06.08.2014. godine o odobrenju plana podjele od 01.01.2014., temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kuna povećava se, za iznos od 7.441.700,00 kuna, na iznos od 7.461.700,00 kuna.

Društvo pojedinačno i samostalno zastupa član uprave - direktor, gosp. Nikola Milić.

Osnovna zadaća Primorskog komunalnog društva d.o.o. je da u suradnji sa osnivačem te u okviru prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojem društvo djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg upravljanja društvom.

Primorsko komunalno društvo d.o.o. pruža sljedeće usluge: održavanje javnih i zelenih površina, upravljanje poslovnom zonom Banići, upravljanje javnim parkiralištima, naplata vezova i održavanje reda u luci, upravljanje tržnicom na malo, održavanje groblja Slano.

Djelatnosti

Novosti

02.06.2017.

Edukacija djece o zaštiti i spašavanju

U sklopu provođenja programa Edukacije djece iz područja zaštite i spašavanja Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik organizirao je dana 26.01.2017. prigodnu ...

02.06.2017.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 10/97,107/07 i 94/13 ), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića od 08.12.2016.g.,...

02.06.2017.

Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja

Dječji vrtić Dubrovačko primorje je i ove pedagoške godine sudjelovao na Smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i...

Novosti