Održavanje javnih i zelenih površina sa čišćenjem i pranjem obuhvaća slijedeće radove i usluge:

1. Dječja igrališta, spomenici, ostale javne površine

 • Održavanje travnjaka sa poslovima čišćenja izgrabljivanja i odvoza otpadnog lišća i trave
 • Košnja i zalijevanje travnjaka i parkova
 • Održavanje pošljunčanih terena sa čišćenjem
 • Ručno odstranjivanjem korova i tretiranje korova kemijskim sredstvima
 • Uređenje staza sa rizlom
 • Sječa granja i drveća sa odvozom
 • Održavanja stabala, grmova i živica
 • Obrezivanje, okopavanje, popunjavanje biljnim materijalom, vađenje ocvalog materijala
 • Zalijevanje zelenih površina i cvjetnih gredica

2. Javno prometne-površine

 • Košnja trave i odvoz biljnog materijala na odlagalište
 • Uništavanje korova
 • Uklanjanje samonikle vegetacije uz prometnice
 • Krčenje visokog raslinja , šiblja, grmova i stabla uz prometnice

Novosti

02.06.2017.

Edukacija djece o zaštiti i spašavanju

U sklopu provođenja programa Edukacije djece iz područja zaštite i spašavanja Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik organizirao je dana 26.01.2017. prigodnu ...

02.06.2017.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 10/97,107/07 i 94/13 ), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića od 08.12.2016.g.,...

02.06.2017.

Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja

Dječji vrtić Dubrovačko primorje je i ove pedagoške godine sudjelovao na Smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i...

Novosti