DUBROVAČKO PRIMORJE društvo s ograničenom odgovornošću (komunalne djelatnosti) sa sjedištem u Slanomu, Trg Ruđera Boškovića 1, osnovano je prvi put i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu dana 20. lipnja 1994. godine pod MBS: 060040895 s punim nazivom Javno poduzeće za obnovu ratom porušenog područja "Dubrovačko primorje" d.o.o.

Odlukom Skupštine društva od 27.03.2000. godine tvrtka mijenja naziv i posluje pod sadašnjim nazivom "DUBROVAČKO PRIMORJE" d.o.o., Rješenje Trgovačkog suda u Dubrovniku od 15.05.2000. godine.

Tijekom proteklih godina Trgovački sud u Dubrovniku donio je rješenja i o povećanju temeljnog kapitala društva, a zadnje rješenje o povećanju temeljnog kapitala doneseno je dana 13. siječnja 2012. godine, te s ovom promjenom ukupni upisani temeljni kapital iznosi 7.464.200,00 kuna.

Zadnja promjena registrirana u Trgovačkom sudu u Dubrovniku izvršena je 6. prosinca 2013. godine, odnosno 20. siječnja 2014. godine, a odnosi se na izmjene: naziva tvrtke, sjedišta i djelatnosti poslovanja, a Odlukom Skupštine društva od 06.08.2014. godine o odobrenju plana podjele od 01.01.2014., smanjuje se temeljni kapital u iznosu od 7.441.700,00 kuna, na iznos od 22.500,00 kuna.

Dubrovačko primorje d.o.o. pruža usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a usklopu tih djelatnosti pruža i usluge odobrenja i izvedbe priključaka na sustav javne odvodnje, kao i usluge izdavanja podataka za projektiranje i izdavanja suglasnosti na glavni projekt.

Društvo pojedinačno i samostalno zastupa član uprave - direktor, gosp. Nikola Milić.

Osnovna zadaća Dubrovačko primorje d.o.o. je da u suradnji sa osnivačem te u okviru prenesenih ovlasti za obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojem društvo djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg upravljanja društvom.

Djelatnosti

  • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Novosti

02.06.2017.

Edukacija djece o zaštiti i spašavanju

U sklopu provođenja programa Edukacije djece iz područja zaštite i spašavanja Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik organizirao je dana 26.01.2017. prigodnu ...

02.06.2017.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 10/97,107/07 i 94/13 ), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića od 08.12.2016.g.,...

02.06.2017.

Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja

Dječji vrtić Dubrovačko primorje je i ove pedagoške godine sudjelovao na Smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i...

Novosti