Razno

2021

Primorsko komunalno društvo d.o.o. - ODLUKE o imenovanju osobe za nepravilnosti  [pdf]
08.12.2021
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti-Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
08.12.2021
Primorsko komunalno društvo d.o.o. - Pravo na pristup informacijama  [pdf]
15.11.2021
Primorsko komunalno društvo d.o.o. - Odluka o imenovanju službenice za informiranje NOVO  [pdf]
15.11.2021
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dubrovačkog primorja d.o.o.  [pdf]
07.10.2021
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Primorskog komunalnog društva d.o.o.  [pdf]
04.10.2021

2020

Dubrovačko primorje d.o.o.- Odluka o cijeni vodnih usluga   [pdf]
02.12.2020
Zaključak o izmjeni suglasnosti na prijedlog Odluke o cijenu vodne usluge javne odvodnje  [pdf]
01.12.2020
Pravo na pristup informacijama Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
01.12.2020
Pravo na pristup informacijama Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
01.12.2020
Suglasnost na prijedlog Odluke o cijenu vodne usluge javne odvodnje  [pdf]
10.08.2020
Plan prodajnih mjesta tržnice Slano  [pdf]
07.05.2020
Odluka o početnim cijenama za natječaj  [pdf]
07.05.2020
Odluka o cijeni javnih usluga tržnica Slano  [pdf]
06.05.2020
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo na području Općine Dubrovačko primorje  [pdf]
25.03.2020

2018

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o.  [pdf]
25.05.2018
PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O.  [pdf]
24.05.2018
Odluka o cijeni korištenja javnog parkirališta naselja Slano  [pdf]
09.05.2018

2017

Odluka o cijeni vodnih usluga  [pdf]
22.12.2017
Cjenik usluga u luci Slano  [pdf]
13.09.2017
Cjenik lučkih pristojbi u luci Slano  [pdf]
30.08.2017
Upute za plaćanje parkinga putem SMS-a  [pdf]
30.08.2017
Cjenik tržnice Slano  [pdf]
30.08.2017
Prikaz područja Luke Slano na karti Google Earth  [pdf]
26.07.2017
Namjena obale u luci Slano  [pdf]
26.07.2017
Pravlnik o redu u luci Slano  [pdf]
26.07.2017

2013

Tehnički uvjeti priključenja na sustav javne odvodnje  [pdf]
17.12.2013
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Dubrovačko primorje  [pdf]
15.12.2013
Dubrovačko primorje d.o.o.- Opći uvjeti isporuke vodnih usluga  [pdf]
15.12.2013