Izvještaji

2022

DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O.- Odluka o izboru kandidata  [pdf]
12.10.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu  [pdf]
31.01.2022
PRIMORSKO KOUMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu  [pdf]
28.01.2022

2021

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU - Primorsko komunalno društvo d.o.o. Slano  [pdf]
27.12.2021
Plan i program rada za 2022.g -Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
29.11.2021
Godišnje izvješće o radu društva Dubrovačko primorje d.o.o. za 2020.g  [pdf]
12.07.2021
Primorsko komunalno društvo d.o.o. - Godišnje izvješće o radu za 2020. godinu  [pdf]
Godišnje izvješće Primorskog komunalnog društva d.o.o. za 2020. godinu te financijsko izvješće Društva
31.05.2021
Registar ugovora o nabavi za 2020.g Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
05.03.2021
Statistički izvještaj o javnoj nabavi za 2020.g Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
04.03.2021
Statiskički izvještaj o javnoj nabavi za 2020.g Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
04.03.2021

2020

Plan i program rada za 2021.g Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
31.12.2020
Plan i program rada društva Dubrovačko primorje d.o.o. za 2021.g  [pdf]
31.12.2020
Godišnje izvješće o radu društva Primorsko komunalno društvo d.o.o. 2019.  [pdf]
01.10.2020
Bilješke uz financijske izvještaje Dubrovačko primorje d.o.o. 2019. g.   [pdf]
30.06.2020
Godišnje izvješće o radu društva Dubrovačko primorje d.o.o. 2019.g  [pdf]
30.06.2020

2019

Plan i program rada 2020. za Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
11.12.2019
Godišnje izvješće o radu društva Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
30.06.2019

2018

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
30.03.2018
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
30.03.2018