Javna nabava i ugovori

2020

Javna nabava - Izgradnja zaštite obalnog kolektora Slađenovići  [docx]
Dokumentacija o nabavi
28.05.2020
Javna nabava - Izgradnja zaštite obalnog kolektora Slađenovići  [xlsx]
Troškovnik
28.05.2020
Izvješće sa savjetovanja  [pdf]
26.05.2020
OBRAZAC SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA -IZGRADNJA ZAŠTITE OBALNOG KOLEKTORA SLAĐENOVIĆI-PROJEKT  [docx]
OBRAZAC
19.05.2020
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA -IZGRADNJA ZAŠTITE OBALNOG KOLEKTORA SLAĐENOVIĆI  [xlsx]
TROŠKOVNIK
19.05.2020
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA -IZGRADNJA ZAŠTITE OBALNOG KOLEKTORA SLAĐENOVIĆI-PROJEKT  [pdf]
PROJEKT
19.05.2020
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- PROJEKT IZGRADNJA ZAŠTITE OBALNOG KOLEKTORA SLAĐENOVIĆI  [docx]
POZIV
19.05.2020
Analiza tržišta-Izgradnja zaštite obalnog kolektora Slađenovići  [pdf]
Analiza tržišta-Izgradnja zaštite obalnog kolektora Slađenovići
14.05.2020
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave -Nabava materijala za održavanje javne rasvjete - Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
06.04.2020
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala za 2020. godinu za Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
30.01.2020
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava materijala za 2020. godinu za Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
30.01.2020
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava materijala za 2020. godinu za Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
30.01.2020
Plan jednostavne nabave za 2020.g za Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
08.01.2020
Plan jednostavne nabave za 2020.g za Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
08.01.2020

2019

Izmjene i dopune plana jednostavne nabave za 2019. godinu.  [pdf]
23.10.2019
Postupak jednostavne nabave - Gornji stroj prometnice - izvedba asfaltnog stroja  [pdf]
Tvrtka Primorsko komunalno društvo d.o.o. dana 11. listopada 2019. godine objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu roba i usluga "Gornji stroj prometnice - izvedba asfaltnog stroja". Rok za podnošenje ponuda je 17. listopada 2019. do 09:00h.
11.10.2019
Postupak jednostavne nabave - Nabava samohodnog motornog viličara  [pdf]
Primorsko komunalno društvo d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Nabava samohodnog motornog viličara", ev. br. nabave 8-2019
24.09.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Usluga izrade izvedbenog projekta stabilizacije obalnog cjevovoda u Slanomu - cjevovod Slađenovići 1" - Pojašnjenje dokumentacije  [pdf]
U postupku jednostavne nabave za nabavu usluge izrade izvedbenog projekta stabilizacije obalnog cjevovoda u Slanomu - cjevovod Slađenovići 1, Naručitelj objavljuje Pojašnjenje dokumentacije.
12.09.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "Usluga izrade izvedbenog projekta stabilizacije obalnog cjevovoda u Slanomu - cjevovod Slađenovići 1"  [pdf]
Dana 12. rujna 2019. godine, Naručitelj Dubrovačko primorje d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge izrade izvedbenog projekta stabilizacije obalnog cjevovoda u Slanomu - cjevovod Slađenovići 1. Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju je moguće preuzeti iznad ove objave.
12.09.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava opreme za električne instalacije  [pdf]
22.07.2019
DOKUMENTACIJA O NABAVI u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE - Prilog 3 - Izjava o jamstvenom roku za isporučenu opremu  [pdf]
18.07.2019
DOKUMENTACIJA O NABAVI u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE - Izmjena dokumentacije  [pdf]
18.07.2019
DOKUMENTACIJA O NABAVI u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE  [docx]
Evidencijski broj nabave: JN1-2019
05.07.2019
TROŠKOVNIK - NABAVA OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE  [xlsx]
Evidencijski broj nabave: JN1-2019
05.07.2019
Postupak jednostavne nabave - Nabava ograde za RD  [pdf]
18.06.2019
Postupak jednostavne nabave - NABAVA I MONTAŽA ELEKTRONIČKE CESTOVNE VAGE  [pdf]
17.06.2019
Postupak jednostavne nabave - NABAVA I DOPREMA DROBILICE (MLINA) ZA PLASTIKU  [pdf]
17.06.2019
PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU  [pdf]
10.05.2019
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU  [pdf]
01.05.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "Radovi iskopa na reciklažnom dvorištu"  [pdf]
10.04.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava materijala za 2019. godinu za Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
08.04.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "Nabava uređaja filtra bez ispune za crpne stanice sustava odvodnje otpadnih voda, te nabava ispuna za predmetni filter"  [pdf]
27.03.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "SANACIJI SUSTAVA CS RIVA SA PRIPADAJUĆIM DIJELOM TLAČNOG CJEVOVODA "  [pdf]
11.03.2019
Poziv na dostavu ponuda - Nabava opreme za dječje igralište  [pdf]
21.01.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala - beton i pijesak za 2019. godinu  [pdf]
15.01.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala za 2019. godinu  [pdf]
15.01.2019
Izmjena dokumentacije za postupak jednostavne nabae rabljenog stroja - mini bager  [pdf]
07.01.2019
Poziv na dostavu ponuda - Nabava rabljenog stroja - mini bager  [pdf]
03.01.2019

2018

Odluka o poništenju postupka nabave jednostavne vrijednosti - Nabava rabljenog vozila - mini bager  [pdf]
31.12.2018
Poziv na dostavu ponude za nabavu rabljenog vozila - MINI BAGER  [pdf]
21.12.2018
POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU RABLJENOG VOZILA - HIDRAULIČNA TELESKOPSKA KOŠARA MULTITEL ILI JEDNAKOVRIJEDNA NA VOZILU DO 3.5T (B KATEGORIJA)  [pdf]
14.12.2018
Poziv na dostavu ponude za Izgradnja pristupa liftu za invalide i izgradnja kanala oborinske odvodnje i pločnika oko kružnog toka Slano  [pdf]
Jednostavna nabava - Poziv na dostavu ponude za Izgradnja pristupa liftu za invalide i izgradnja kanala oborinske odvodnje i pločnika oko kružnog toka Slano
05.10.2018
Poziv za dostavu ponude za građevinski materijal - beton i pijesak za 2018.g  [pdf]
05.02.2018
Poziv za dostavu ponude za građevinski materijal za 2018.g  [pdf]
02.02.2018

2017

Poziv na dostavu ponuda za Izradu projektne dokumentacije invalidskog podhodnika Slano  [pdf]
12.10.2017
Poziv za dostavu ponude za investicijski nadzor na projektu izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banići, Kručica i Slađenovići  [pdf]
10.10.2017
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BANIĆI-KRUČICA-SLAĐENOVIĆI- 2.dio  [docx]
31.08.2017
Stolarski radovi Obnova Doma kulture Čepikuće, izmjena  [pdf]
26.07.2017
Građevinski radovi - Obnova Doma kulture Čepikuće, izmjena  [pdf]
26.07.2017
Poziv za dostavu ponude - Stolarski radovi Dom Čepikuće (Primorsko komunalno društvo d.o.o.)  [pdf]
24.07.2017
Poziv za dostavu ponude - Građevni radovi Dom Čepikuće (Primorsko komunalno društvo d.o.o.)  [pdf]
24.07.2017
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
20.07.2017
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
20.07.2017