Javna nabava i ugovori

2022

Dubrovačko primorje d.o.o.-Izmijenjen plan nabave  [docx]
07.12.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. - Plan nabave  [docx]
28.11.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. - Obrazac savjetovanja  [docx]
24.08.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O - Troškovnik  [xls]
24.08.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O - Dokumentacija o nabavi  [docx]
24.08.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. - Poziv za prethodno savjetovanje   [doc]
Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Dubrovačko primorje d.o.o. je objavilo Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave: Izgradnja sustava javne odvodnje poslovne zone Banići prije samog pokretanja otvorenoga postupka javne nabave za nabavu radova, te će sa zainteresiranim gospodarskim subjektima biti provedeno savjetovanje vezano uz navedeno. Savjetovanje će trajati do 31.8.2022, a Društvo će nakon provedenog savjetovanja razmotrit sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će izvješće objaviti na svojoj internetskoj stranici.
24.08.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Odluka odabiru   [pdf]
Postupak jednostavne nabave, ev. br. nabave 18-2022 , IZGRADNJA ZAŠTITNE OGRADE NA CESTI KOCELJEVIĆI SA POTREBNIM BETONSKIM RADOVIMA
16.08.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o.  [docx]
Postupak jednostavne nabave, ev. br. 18/2022, Poziv na dostavu ponuda "Izgradnja zaštitne ograde na cesti Koceljevići sa potrebnim betonskim radovima"
04.08.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. - Izjava o sukobu interesa  [pdf]
03.06.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O.- Pravilnik o jednostavnoj nabavi  [pdf]
20.05.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - PLAN NABAVE ZA 2022. godinu  [pdf]
Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu
29.03.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave  [pdf]
Nabava kabina za presvlačenje, ev. br nabave 09-2022
25.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave  [pdf]
Nabava solarnih klupa, ev. br. nabave 07-2022
25.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Odluka o poništenju postupka  [doc]
Nabava koševa za komunalni otpad, ev.br. 10-2022 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka
25.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Odluka o poništenju postupka  [pdf]
Nabava solarnih tuševa, ev. br. nabave 08-2022
23.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, NABAVA KOŠEVA ZA KOMUNALNI OTPAD  [docx]
Ispravljeni Troškovnik
18.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, NABAVA KOŠEVA ZA KOMUNALNI OTPAD  [pdf]
Skica
18.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [docx]
NABAVA KOŠEVA ZA KOMUNALNI OTPAD - odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
18.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [doc]
Nabava koševa za komunalni otpad, ev. br. nabave 10-2022
17.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [doc]
Nabava kabina za presvlačenje, ev.br. nabave 09-2022
17.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [doc]
Nabava solarnih tuševa, ev. br. nabave 08-2022
17.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [doc]
Nabava solarnih klupa, ev. br. nabave 07-2022
17.02.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [pdf]
10.02.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. - Odluka o drugoj izmjeni plana nabave   [pdf]
10.02.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O. - Odluka o poništenju postupa nabave jednostavne vrijednosti - građevinski materijal  [pdf]
08.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Odluka o odabiru, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda   [pdf]
Postupak jednostavne nabave, ev.br. 2/02-2022-nabava građevinskog materijala za period od 01.01. do 30.06.2022. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik i pregledu i ocjeni ponuda
02.02.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Postupak jednostavne nabave - poziv na dostavu ponuda nabavka građevinskog materijala  [pdf]
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda u postupku nabave jednostavne vrijednosti, nabava građevinskog materijala, ev.br. nabave 02/2-2022
28.01.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Odluka o odabiru, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  [pdf]
Postupak jednostavne nabave - nabava građevinskog materijala beton i pijesak za 2022. godinu, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.01.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Odluka o poništenju postupka nabave jednostavne vrijednosti-nabava građevinskog materijala za 2022. godinu  [pdf]
26.01.2022
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [pdf]
Nabava građevinskog materijala za 2022. godinu, ev. br. nabave 01-2022
21.01.2022
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [pdf]
Nabava građevinskog materijala za 2022. godinu, ev. br. nabave 02-2022
21.01.2022
PRIMORSKO KOMUNLANO DRUŠTVO d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  [pdf]
Nabava građevinskog materijala - beton i pijesak za 2022. godinu, ev. br. nabave 01-2022
21.01.2022
Primorsko komunalno društvo d.o.o. - Plan nabave za 2022. godinu  [pdf]
20.01.2022
Prva izmjena Plana nabave za 2022.g - Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
20.01.2022
Plan nabave za 2022.g. Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
04.01.2022
Statističko izvješće o javnoj nabavi- Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
04.01.2022
Registar ugovora za 2021.g- Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
04.01.2022

2021

Dubrovačko primorje d.o.o.-Postupak jednostavne nabave-Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju filtera  [pdf]
24.11.2021
Izjava o nekažnjavanju  [pdf]
24.11.2021
Izmjena plana nabave Dubrovačko primorje d.o.o. 2021.g.  [pdf]
22.11.2021
Primorsko komunalno društvo d.o.o. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u provedenom postupku nabave elektromaterijala  [pdf]
13.08.2021
Primorsko komunalno društvo d.o.o. - Postupak jednostavne nabave - Poziv na dostavu ponuda za godišnju nabavku elektromaterijala, ev. br. nabave 5-2021  [pdf]
28.07.2021
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Nabava elektromaterijala  [pdf]
27.07.2021
Primorsko komunalno društvo d.o.o. - Postupak jednostavne nabave - poziv na dostavu ponuda za nabavku elektromaterijala  [pdf]
16.07.2021
PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. - I. dopuna plana nabave za 2021. godinu  [pdf]
01.07.2021
Registar ugovora jednostavne nabave za 2020.g Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
01.07.2021
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
26.03.2021
Poziv na dostavu ponude za nabavu građevinskog materijala za 2021.g. Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
19.02.2021
Plan nabave Dubrovačko primorje d.o.o. za 2021.g.  [pdf]
18.02.2021
Primorsko komunalno društvo d.o.o. - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   [pdf]
17.02.2021
Poziv na dostavu ponude za nabavu betona i pijeska za 2021.g. Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
25.01.2021
Poziv na dostavu ponude za nabavu građevinskog materijala za 2021.g. Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
25.01.2021
Poziv na dostavu ponuda za priključno vozilo labudicu  [pdf]
11.01.2021
Plan nabave Primorsko komunalno društvo d.o.o. 2021.g  [pdf]
04.01.2021

2020

Poziv na dostavu ponuda elektromaterijala  [pdf]
14.10.2020
Troškovnik - Izgradnja dijela sustava odvodnje u PZ Banići  [xls]
14.08.2020
Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti - Izgradnja dijela sustava odvodnje u PZ Banići  [pdf]
14.08.2020
Poziv na dostavu ponude - Izgradnja dijela sustava odvodnje u PZ Banići  [pdf]
14.08.2020
Javna nabava - Izgradnja zaštite obalnog kolektora Slađenovići  [docx]
Dokumentacija o nabavi
28.05.2020
Javna nabava - Izgradnja zaštite obalnog kolektora Slađenovići  [xlsx]
Troškovnik
28.05.2020
Izvješće sa savjetovanja  [pdf]
26.05.2020
OBRAZAC SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA -IZGRADNJA ZAŠTITE OBALNOG KOLEKTORA SLAĐENOVIĆI-PROJEKT  [docx]
OBRAZAC
19.05.2020
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA -IZGRADNJA ZAŠTITE OBALNOG KOLEKTORA SLAĐENOVIĆI  [xlsx]
TROŠKOVNIK
19.05.2020
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA -IZGRADNJA ZAŠTITE OBALNOG KOLEKTORA SLAĐENOVIĆI-PROJEKT  [pdf]
PROJEKT
19.05.2020
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- PROJEKT IZGRADNJA ZAŠTITE OBALNOG KOLEKTORA SLAĐENOVIĆI  [docx]
POZIV
19.05.2020
Analiza tržišta-Izgradnja zaštite obalnog kolektora Slađenovići  [pdf]
Analiza tržišta-Izgradnja zaštite obalnog kolektora Slađenovići
14.05.2020
Dopuna plana nabave za 2020.g. Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
04.05.2020
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave -Nabava materijala za održavanje javne rasvjete - Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
06.04.2020
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala za 2020. godinu za Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
30.01.2020
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava materijala za 2020. godinu za Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
30.01.2020
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava materijala za 2020. godinu za Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
30.01.2020
Plan jednostavne nabave za 2020.g za Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
08.01.2020
Plan jednostavne nabave za 2020.g za Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
08.01.2020

2019

Izmjene i dopune plana jednostavne nabave za 2019. godinu.  [pdf]
23.10.2019
Postupak jednostavne nabave - Gornji stroj prometnice - izvedba asfaltnog stroja  [pdf]
Tvrtka Primorsko komunalno društvo d.o.o. dana 11. listopada 2019. godine objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu roba i usluga "Gornji stroj prometnice - izvedba asfaltnog stroja". Rok za podnošenje ponuda je 17. listopada 2019. do 09:00h.
11.10.2019
Postupak jednostavne nabave - Nabava samohodnog motornog viličara  [pdf]
Primorsko komunalno društvo d.o.o. objavljuje poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Nabava samohodnog motornog viličara", ev. br. nabave 8-2019
24.09.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Usluga izrade izvedbenog projekta stabilizacije obalnog cjevovoda u Slanomu - cjevovod Slađenovići 1" - Pojašnjenje dokumentacije  [pdf]
U postupku jednostavne nabave za nabavu usluge izrade izvedbenog projekta stabilizacije obalnog cjevovoda u Slanomu - cjevovod Slađenovići 1, Naručitelj objavljuje Pojašnjenje dokumentacije.
12.09.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "Usluga izrade izvedbenog projekta stabilizacije obalnog cjevovoda u Slanomu - cjevovod Slađenovići 1"  [pdf]
Dana 12. rujna 2019. godine, Naručitelj Dubrovačko primorje d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge izrade izvedbenog projekta stabilizacije obalnog cjevovoda u Slanomu - cjevovod Slađenovići 1. Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju je moguće preuzeti iznad ove objave.
12.09.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava opreme za električne instalacije  [pdf]
22.07.2019
DOKUMENTACIJA O NABAVI u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE - Prilog 3 - Izjava o jamstvenom roku za isporučenu opremu  [pdf]
18.07.2019
DOKUMENTACIJA O NABAVI u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE - Izmjena dokumentacije  [pdf]
18.07.2019
DOKUMENTACIJA O NABAVI u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE  [docx]
Evidencijski broj nabave: JN1-2019
05.07.2019
TROŠKOVNIK - NABAVA OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE  [xlsx]
Evidencijski broj nabave: JN1-2019
05.07.2019
Postupak jednostavne nabave - Nabava ograde za RD  [pdf]
18.06.2019
Postupak jednostavne nabave - NABAVA I MONTAŽA ELEKTRONIČKE CESTOVNE VAGE  [pdf]
17.06.2019
Postupak jednostavne nabave - NABAVA I DOPREMA DROBILICE (MLINA) ZA PLASTIKU  [pdf]
17.06.2019
PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU  [pdf]
10.05.2019
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU  [pdf]
01.05.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "Radovi iskopa na reciklažnom dvorištu"  [pdf]
10.04.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava materijala za 2019. godinu za Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
08.04.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "Nabava uređaja filtra bez ispune za crpne stanice sustava odvodnje otpadnih voda, te nabava ispuna za predmetni filter"  [pdf]
27.03.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "SANACIJI SUSTAVA CS RIVA SA PRIPADAJUĆIM DIJELOM TLAČNOG CJEVOVODA "  [pdf]
11.03.2019
Poziv na dostavu ponuda - Nabava opreme za dječje igralište  [pdf]
21.01.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala - beton i pijesak za 2019. godinu  [pdf]
15.01.2019
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Nabava građevinskog materijala za 2019. godinu  [pdf]
15.01.2019
Izmjena dokumentacije za postupak jednostavne nabae rabljenog stroja - mini bager  [pdf]
07.01.2019
Poziv na dostavu ponuda - Nabava rabljenog stroja - mini bager  [pdf]
03.01.2019

2018

Odluka o poništenju postupka nabave jednostavne vrijednosti - Nabava rabljenog vozila - mini bager  [pdf]
31.12.2018
Poziv na dostavu ponude za nabavu rabljenog vozila - MINI BAGER  [pdf]
21.12.2018
POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU RABLJENOG VOZILA - HIDRAULIČNA TELESKOPSKA KOŠARA MULTITEL ILI JEDNAKOVRIJEDNA NA VOZILU DO 3.5T (B KATEGORIJA)  [pdf]
14.12.2018
Poziv na dostavu ponude za Izgradnja pristupa liftu za invalide i izgradnja kanala oborinske odvodnje i pločnika oko kružnog toka Slano  [pdf]
Jednostavna nabava - Poziv na dostavu ponude za Izgradnja pristupa liftu za invalide i izgradnja kanala oborinske odvodnje i pločnika oko kružnog toka Slano
05.10.2018
Poziv za dostavu ponude za građevinski materijal - beton i pijesak za 2018.g  [pdf]
05.02.2018
Poziv za dostavu ponude za građevinski materijal za 2018.g  [pdf]
02.02.2018

2017

Poziv na dostavu ponuda za Izradu projektne dokumentacije invalidskog podhodnika Slano  [pdf]
12.10.2017
Poziv za dostavu ponude za investicijski nadzor na projektu izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banići, Kručica i Slađenovići  [pdf]
10.10.2017
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BANIĆI-KRUČICA-SLAĐENOVIĆI- 2.dio  [docx]
31.08.2017
Stolarski radovi Obnova Doma kulture Čepikuće, izmjena  [pdf]
26.07.2017
Građevinski radovi - Obnova Doma kulture Čepikuće, izmjena  [pdf]
26.07.2017
Poziv za dostavu ponude - Stolarski radovi Dom Čepikuće (Primorsko komunalno društvo d.o.o.)  [pdf]
24.07.2017
Poziv za dostavu ponude - Građevni radovi Dom Čepikuće (Primorsko komunalno društvo d.o.o.)  [pdf]
24.07.2017
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Dubrovačko primorje d.o.o.  [pdf]
20.07.2017
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Primorsko komunalno društvo d.o.o.  [pdf]
20.07.2017